Priser
Accelerer din forretning med de rigtige digitale løsninger
Priser

Denne workshop er skræddersyet til jer, der ønsker en strategi for jeres digitale forretningsudvikling.

1. Virksomhedens forretningsmodel optegnes i digital Growth Map

Workshoppen starter ud med at forretningsmodellen optegnes i Digital Growth Map for at identificere virksomhedens kerneprocesser og kerne IT-systemer. Dette skal skabe en klar og forståelig oversigt over, hvordan I skaber værdi og leverer produkter og tjenester og genererer jeres indtægt. Dette vil blive anvendt som et fremadrettet vurderingsgrundlag, når nye initiativer skal planlægges og kvalificeres. Ved at bruge Digital Growth Map kan man identificerer hvor forbedringer kan foretages, identificere potentielle muligheder og sårbarheder og på den måde forstå hvordan alle elementerne i virksomheden er koblet sammen.

2. Definerer mål og retning på virksomheden

Efter forretningsmodel er optegnet i Digital Growth Map vil klare mål og retningerlinjer, for virksomheden blive defineret, da det er afgørende for at skabe en sammenhængende strategi og digital forretningsudvikling. På den måde bliver virksomhedens formål og vision fastlagt og der er en fælles forståelse for, hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen. Dette er også medvirkende til at virksomheden kan måle sin præstation og succes på en objektiv måde. Under workshoppen vil der blive gennemgået hvordan man effektivt identificerer og formulerer virksomheden mål og retning for at styrke strategisk beslutningenstagning og digital transformation.

3. Præsentation af muligheder og trusler

Workshoppen vil indeholde en gennemgang af potentielle muligheder og trusler for virksomheden. Dette vil blive blive gennemgået med henblik på hvordan forskellige initiativer kan have indflydelse på virksomhedens forretningsmodel. Initiativerne vil tage udgangspunkt i hvordan de vil have indvirkning på Digital Growth Map. Mulighederne skal bidrage til en indsigt i potentielle veje til vækst, innovation og konkurrencefordele, hvor en identifikation af truslerne skal forberede virksomheden på de udfordringer, der kan opstå undervejs. Identifikationen af muligheder og trusler skal skabe grundlag for at træffe strategiske valg, der kan optimere virksomhedens langsigtede succes.

Til workshoppen vil der være en idégenerering, hvor deltagerne kan komme med nye forslag.

4. Validering og kvalificering af fremedadrettet initiativer

Workshoppen afrundes med en opsamling og gennemgang af de præsenterede og nyskabte muligheder og trusler. Herefter foretages en afstemning blandt workshoppens deltagere, for at kvalificere hvilke initiativer, der har den størst gavnlig effekt og dermed skal prioriteres højest. Dette bidrager til at skabe en klar handlingsplan, så I efter workshoppen har klare mål og prioriteter for jeres digitale forretningsudvikling.

Materiale

Efter endt workshop udleveres alt gennemgået materiale og der vil blive tilsendt en renskrevet handlingsplan.

Workshoppens varighed

Workshoppen er estimeret til at have en varighed på ca. 5 timer og kan afholdes på en dag eller opdeles i 2 sessioner á 2-3 timers varighed. Dette aftales efter ønske.

Prissætning

Prissætningen er beregnet ud fra følgende arbejdsgrundlag:

  • Planlægnings- og introduktionsmøde hvor principper, der arbejdes efter på nuværende tidspunkt, bliver gennemgået
  • Forberedelse og udarbejdelse af materialer til workshoppen
  • Workshop
  • Dokumentation af handlingsplan.

Workshoppen koster = DKK 24.950 kr.

Kontakt os

Kontaktdetaljer

Telefon: +45 24 47 77 27
Mail: info.automate@ecit.dk

Følg os

Social links

Find os

Adresse

Rudolfgårdsvej 1B,
8260 Viby