Priser

INTEGRATION MED E-CONOMIC

Priser

Hos ECIT Automate har vi udviklet en række standardiserede RPA-robotter, som alle opererer i e-conomic. På nuværende tidspunkt er der færdigudviklet 12 digitale assistenter, der hurtigt og effektivt kan integreres i jeres system og varetage én eller flere administrative arbejdsopgaver.

Lær om de essentielle værdier hos vores digitale assistenter og opdag, hvilke opgaver de kan hjælpe dig med i løbet af din arbejdsdag.


Købsfakturakontrol

Den digitale assistent kontrollerer, at faktureringen er foregået som aftalt med hensyn til beløb, handelsbetingelser og leveringstid, samtidig med at den sikrer, indkøbsprisen ikke overstiger udbudsprisen. Derudover er den digitale assistent i stand til at danne et overblik over kundernes bestillinger.


Købsfakturahåndtering

Den digitale assistent leverer en statistisk analyse af jeres indkøb, herunder jeres likviditetspåvirkningsprognoser. Den giver også et samlet overblik, hvis der er flere købere involveret, og i tilfælde af behov for viderefakturering til kunden.


Nøgletal

Den digitale assistent kan udtrække ønskede nøgletal fra e-conomic. Dette kan omfatte oplysninger såsom saldobalance, debitoroversigt, manglende indtægt eller salgsstatistik. På den måde fungerer den digital assistent som et strategisk værktøj til at trække beslutninger om, hvilke medarbejdere skal modtage hvilke oplysninger.


Fakturering

Med den digitale assistent kan faktureringsprocessen håndteres effektivt, hvilket sikrer en hurtig inddrivelse af udestående beløb og en optimering af virksomhedens likviditet. Den digitale assistent er i stand til at fakturere abonnementer på en effektiv måde ved at sammenholde abonnementsmodulet i e-conomics med en sharepoint/excelliste. På den måde undgås tastefejl og tidsforbruget for faktureringsprocessen reduceres med 75%. Den digitale assistent påbegynder selv processen på baggrund af et prædefineret tidspunkt.

Find produktbeskrivelse af den digitale assistent her

Timefakturering

Ved hjælp af den digitale assistent genereres fakturaer automatisk til kunder, samarbejdspartnere eller tredjeparter baseret på det antal timer, der er angivet i e-conomic. Perioden for beregning af antal timer kan tilpasses efter behov. Fakturagenereringen kan enten sendes automatisk eller sendes til godkendelse inden afsendelse. Hele processen er med til at sikre en forbedret dokumentation af faktureringen.


Viderefakturering

Den digitale assistent garanterer, at alle omkostninger viderefaktureres korrekt. Den er i stand til at generere fakturaer baseret på indkøbsfakturaer med tilføjelse af fortjeneste og kopiere fakturaindholdet til oprettelse af kreditnotaer. Samtidig matcher den digitale assistent indkøbs- og salgsordrer for at sikre overensstemmelse.


Indkøbsordrerykker

Den digitale assistent automatiserer rykkerfunktionerne for indkøbsordrer baseret på regler, giver løbende opdateringer af lagerbeholdningen og er programmeret til en vedholdende og systematisk gennemgang af kundeordrer. Dette bidrager også til en forbedret rådgivning over for kunden, baseret på statistiske udtræk, fra den digitale assistent.


Rykker

Den digitale assistent følger op på kunders manglende betalinger ved at udføre regelbaserede rykkerfunktioner på mail med udstående fakturaer. Dette sikrer en effektiv inddrivelse af udestående beløb og skaber dermed en optimering af virksomhedens likviditet. Løsningen baseret på oplysninger om betalingspåmindelser fra e-conomic, hvilket minimerer risikoen for fejlbehæftede værdier grundet forkerte aflæsninger.

Find produktbeskrivelse af den digitale assistent her


Integration CRM

Den digitale assistent sikrer en automatisk synkronisering af kundedata mellem e-conomic, CRM-systemet og CVR-registeret. Dette resulterer i opdaterede data, der er ensartede på tværs af platformene. Som en forlængelse af dette opdaterer den digitale assistent også sagerne i CRM-systemet, når der foretages fakturering


Disponeringslister

Denne digitale assistent udtrækker indkøbsforslag baseret på ordrer med afstemning af lagerbeholdning og orderpoint. I forlængelse heraf vil den digitale assistent give den nødvendige information om varen til kundeservice og webshop. Derudover er den digitale assistent i stand til at samle hver enkelt kundes ordre og initiere forsendelse.


Faktureringsgrader

Den digitale assistent beregner faktureringsgraden pr. dag, uge eller måned, hvilket giver en oversigt af leveringseffektiviteten og præcision i kroner og øre. Samtidig fungerer den digitale assistent som et strategisk værktøj, da den fordeler arbejdsbelastningen mellem medarbejderne i virksomheden.

Find produktbeskrivelse af den digitale assistent her

RPA

RPA robotter til Economic
Mange funktioner

FORDELE

Hurtig integration
Færre manuelle opgaver
Bedre overblik

Redefinerer du jeres måde at tænke på jeres arbejdskraft, bliver I ikke bare digital ready, I får også mere tid til de ekstra sjove opgaver, der kan rykke jeres bundlinje.”

PER LOLK - ECIT Automate

“Når du fjerner de kedelige, manuelle opgaver fra din erfarne medarbejders bord, får vedkommende tid til langt mere værdiskabende arbejde. Det giver en bedre arbejdsdag for medarbejderen, og det er godt for alle.”

PER LOLK - ECIT Automate
UDVALGTE KUNDER

Lad os arbejde sammen

Kontakt os

Er du interesseret i få løst dine manuelle, repetitive opgaver af RPA-robotter? Har du spørgsmål til hvordan RPA-automatisering foregår, eller hvilke opgaver, der kan løses af vores digitale assistenter?

Kontakt en af vores medarbejdere, og hør mere om hvordan administrative robotter kan spare tid for dig og dine kolleger!